Grădinița noastră

Grădiniţa de copii cu program prelungit "Hófehérke" şi-a deschis porţile în anul 1970 pentru copiii din cartierul Simeria, un cartier nou, locuit de multe familii tinere. Pe atunci, grădiniţă de stat cu program prelungit şi creşă, a aparţinut Inspectoratului Şcolar, iar în anii '80 a trecut sub patronatul I.M.A.S.A. 

Din anul 2004 este centru financiar cu o structură din strada Orbán Balázs, nr.4, unde în prezent funcţionează o grupă combinată cu program normal, secţie maghiară.

              În anul 1990 creşa a fost înlocuită de trei grupe de grădiniţă cu program normal. S-a dorit renaşterea întregii grădiniţe prin promovarea noului şi frumosului, în folosul copiilor.

            De-a lungul anilor grădiniţa şi-a conturat un profil propriu prin promovarea multitudinii de metode şi procedee didactice noi. Încă în perioada când îşi crea propriul drum, principiul de bază a fost: formarea unui climat afectiv deplin care să inspire siguranţă şi înţelegere şi să dea posibilitate fiecăruia să-şi dezvolte armonios personalitatea.

Concepţia noastră de bază – promovarea metodelor activ-participative şi interactive – ajută copilul să dobândească experienţe noi, să fie capabil să observe, să experimenteze, să descopere lumea prin forţe proprii.

            Concepţia de bază este îmbogăţită cu specificul fiecărei grupe. Păstrarea tradiţiilor populare, elemente de dramă pedagogică, educaţie estetică, ocrotirea şi protejarea mediului.  Programa alternativă Step by Step, adoptată de două grupe, se încadrează de asemenea în concepţia de bază a grădiniţei, întregind varietatea asemeni unei palete de culori.

          Am aşezat pe baze noi colaborarea cu părinţii. În vederea unei bune conlucrări în ceea ce priveşte educaţia copiilor le facem cunoscută activitatea din grădiniţă, îi implicăm în proiecte,  îi sprijinim în formarea abilităţilor de a relaţiona cu copiii şi suntem atenţi la propunerile şi nevoile lor. Autoevaluarea anuală în vederea asigurării calităţii sprijină colaborarea eficientă cu părinţii.

          Întreg colectivul îşi desfăşoară munca cu dăruire, are o bună pregătire profesională şi se perfecţionează continuu. Este  preocupat de crearea unui climat favorabil, sigur,  în care toate părţile să se simtă bine şi să fie mulţumite.

            În prezent sunt 2 grupe la secţia română şi 9 grupe la secţia maghiară, din care 2 cu program normal.


Date de contact:

Sf. Gheorghe, cod poştal 520064

Aleea Tineretului Nr. 2

Judeţul Covasna

Telefon/Fax: 0267-312341