Amiben hiszünk

  • A gyermek tapasztalva tanul és fejlődik
  • Az óvodai nevelésnek, annak teljes eszközrendszerével, a gyermek emberi méltóságának, jogainak a biztositását kell szem előtt tartania
  • Elfogadva a család értékrendjét, azt kiegészítve, a pedagógiai etika betartásával, a szülőkkel partnerséget kell kialakítani a nevelésben
  • Fontos az érzelmi nevelés, az érzelmi intelligencia fejlesztése a sikeres szocializáció érdekében, a társas élet normáinak egységes közvetítésével
  • Fontos a pozitív énkép kialakítása a gyermekeknél, annak érdekében, hogy a későbbiekben képesek legyenek magukat megértetni, elfogadtatni és érvényesíteni
  • Fontos a testi nevelés és az egészséges életmód megalapozása
  • Az óvónőnek modellértékű szerepet kell vállalnia az érzelmek, a beszéd és kommunikáció, az attitűdök terén
  • Meghatározó az egyéni különbségek tiszteletben tartása a bátorító pedagógiai magatartás, az elfogadás, a szeretetteljes légkör biztosítása